Kỹ thuật viết

Viết quảng cáo theo công thức ACCA

ACCA là công thức viết quảng cáo dựa trên mô hình DAGMAR – Defining Advertising Goals For Measured Advertising Results (xác định mục tiêu quảng cáo cho kết quả quảng cáo đo lường được). Nó đưa khách hàng đi…

Đọc tiếp

Áp dụng storytelling vào content để tạo câu chuyện hấp dẫn người đọc

Storytelling theo nghĩa đen là kể chuyện, trong viết lách là đưa câu chuyện vào bài viết, khơi gợi cảm xúc, trí tưởng tượng của người đọc, khiến người đọc cuốn theo nội dung và nhận ra thông điệp…

Đọc tiếp
Back to top button